Als werknemer sta jij bij ons centraal

jobase werknemers

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Je salaris wordt op woensdag overgemaakt. Het is afhankelijk van je dienstverband of dit wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks gebeurt. Bij de start van jouw dienstverband bespreken dit met elkaar. Bij een week verloning betaalt onze backoffice iedere woensdag na de gewerkte week je uren uit. Als je per 4 weken je salaris krijgt, betaalt onze backoffice op de woensdag na het verlopen van de vierwekelijkse periode je uren uit. Bij een maandbetaling krijg je op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand betaald.

Belangrijk: Onze backoffice is afhankelijk van de verwerkingstijd van transacties bij banken. Houd er daarom rekening mee dat het salaris soms pas 1 of 2 dagen later op je rekening wordt bijgeschreven en vertraging van het betalingsverkeer bij banken rond de feestdagen.

Waar kan ik mijn loonstrook inzien?

Je ontvangt je loonstroken per mail. Je kunt ze ook inzien en downloaden vanuit de portal. Je dient dan wel eerst in te loggen.

Mijn bruto uurloon klopt niet, bij wie moet ik daarvoor zijn?

Jouw bruto-uurloon is gebaseerd op de informatie die wij van de werkgever ontvangen. Deze wordt 1-op-1 overgenomen. Mocht je van mening zijn dat je bruto-uurloon niet klopt, laat het ons dan weten. Dan zoeken wij dit voor je uit.

Het aantal uitbetaalde uren klopt niet, bij wie moet ik zijn?

Mis je gewerkte uren of heb je teveel uren betaald gekregen? Meld dit dan bij ons. Wij kijken vervolgens welke uren we hebben ontvangen van de werkgever en corrigeren dit zonodig in overleg met de werkgever. Zo krijg je dus altijd de uren waar je recht op hebt.

Vakantie

Vakantiedagen

Als medewerker bouw je vakantiedagen op. Deze worden berekend aan de hand van je verdiende loon. Werk je fulltime, dan heb je na een gewerkt jaar recht op minstens viermaal de arbeidsduur per week. Werk je parttime, of een gedeelte van het jaar, dan bouw je de vakantiedagen naar rato op. Opgebouwde vakantiedagen kun je bijvoorbeeld gebruiken om betaald verlof op te nemen. Bij uitdiensttreding wordt het saldo opgebouwde vakantiedagen uitgekeerd bij de eindafrekening.

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?

Je vakantiegeld wordt in juni uitbetaald. Uitbetaling van vakantiegeld geschiedt tenminste één keer per kalenderjaar. Wanneer je arbeids- of uitzendovereenkomst eindigt, wordt het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald bij de eindafrekening – dus niet in juni. Het is wettelijk bepaald dat je over je verdiende loon 8,33% aan vakantiebijslag (vakantiegeld) opbouwt. Bij de berekening van je vakantiegeld gaan we uit van het saldo gewerkte uren.

Reserveringen en vakantiedagen bij uitdiensttreding

Als je bij ons uitdienst treedt, dan wordt de eindafrekening na 6 weken afgewikkeld. Dit betekent dat onder andere jouw reserveringen, opgebouwde vakantiegelden en resterende vakantiedagen worden uitbetaald.

Feestdagen

Erkende feestdagen

Wij hanteren de ABU cao. In de ABU cao wordt er gesproken over algemeen erkende feestdagen. Op algemeen erkende feestdagen zijn medewerkers meestal vrij. Houd er rekening mee dat niet alle feestdagen hieronder vallen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Goede Vrijdag een feestdag is, maar voor velen ook gewoon een werkdag.

De algemeen erkende feestdagen in 2021 zijn:

 • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
 • 1e Paasdag: zondag 4 april 2021
 • 2e Paasdag: maandag 5 april 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
 • 1e Pinksterdag: zondag 23 mei 2021
 • 2e Pinksterdag: maandag 24 mei 2021
 • 1e Kerstdag: zaterdag 25 december 2021
 • 2e Kerstdag: zondag 26 december 2021

Belangrijk: De uitbetaling van feestdagen kan enige vertraging oplopen in verband met het verwerken van de eventuele gewerkte uren op de feestdag.

Fase A contract

Hoeveel uren je uitgekeerd krijgt voor een feestdag is afhankelijk van het aantal uren dat jij de afgelopen 13 weken hebt gewerkt op de dag waarop de feestdag ook valt. Stel dat de feestdag op dinsdag valt. Jij hebt in de afgelopen 13 weken 8 keer op dinsdag gewerkt met een totaal van 54 gewerkte uren. Jouw feestdag uitkering is dan 6 uur en 45 minuten (54 uren gedeeld door 13 weken).

Fase B en C contract

Feestdagen worden conform je normale weekpatroon bepaald en uitgekeerd.

Overig

Het verschil tussen bruto en netto, hoe zit dat precies?

Als wij het over salaris hebben, dan hebben we het vaak over een brutosalaris. Het nettosalaris is het bedrag wat overblijft nadat alle inhoudingen (sociale premies, belastingen) zijn afgedragen. Een brutosalaris is dus hoger dan het nettosalaris. Hoe meer je verdient, hoe meer je (procentueel) afdraagt. Wil je weten wat je nettosalaris wordt? Bereken dit dan zelf via deze calculator. Houd er rekening mee dat dit een indicatie is van jouw nettosalaris. Er kunnen aan een dergelijke berekening nooit rechten worden ontleend.

Wanneer pas ik loonheffingskorting toe?

Heb je één werkgever, pas daar dan de loonheffingskorting toe. Heb je meerdere werkgevers, pas dan de loonheffingskorting toe bij de werkgever waar je het meeste verdient.

Reiskostenvergoeding. Hoe regel ik dat?

De reiskostenvergoeding die je ontvangt is afhankelijk van de werkgever waar je aan de slag gaat. Jouw reiskostenvergoeding wordt gebaseerd op de cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de werkgever. De reiskostenvergoeding is zichtbaar in de plaatsingsbevestiging die je van ons ontvangt.

Mocht er sprake zijn van variabele reiskosten, declareer deze dan via ons declaratieformulier. Het is hierbij belangrijk dat je jouw vervoersbewijzen bewaart. Stuur het declaratieformulier inclusief vervoersbewijzen naar ons toe en wij zorgen ervoor dat deze worden verwerkt.

Kosten van openbaar vervoer kunnen alleen onbelast worden vergoed wanneer wij de vervoerbewijzen of de overzichten van de reizen en kosten die gemaakt zijn met de ov-chipkaart van jou ontvangen – dit mag uiteraard ook als duidelijke scan. Bij de vergoeding van kosten hanteren we de regels van de Belastingdienst.

Hoe meld ik mij ziek?

Je meldt je in eerste instantie ziek bij je werkgever (de opdrachtgever, het bedrijf waar je ingepland stond). Ook meld je je ziek bij onze backoffice voor 09:30 uur ’s ochtends op de eerste ziekte dag. Je belt dan 020 845 1074. Een ziekmelding via SMS, Whatsapp of e-mail wordt niet geaccepteerd.

Je geeft bij een ziekmelding door:

 • Wat jou laatst gewerkte dag was
 • Op welke dag je ziek bent geworden
 • Wanneer je volgende werkdag zou zijn
 • Hoe lang je nodig denkt te hebben om te herstellen
 • Het telefoonnummer waarop we jou kunnen bereiken
 • Het adres waarop je te bezoeken bent

Ik ben ziek geworden in het weekend. Hoe meld ik dit?

Als je ziek wordt in het weekend, dan meld je dit direct bij jouw werkgever. Je meldt je vervolgens de eerstvolgende maandag voor 09:30 uur ’s ochtends bij onze backoffice ziek door te bellen met 020 845 1074.

Een ziekmelding via SMS, Whatsapp of e-mail wordt niet geaccepteerd.

Moet ik thuis blijven na mijn ziekmelding?

Ja, je blijft thuis na je ziekmelding. Door thuis te zijn kan een medewerker van de ARBO-afdeling contact met je opnemen en zonodig een bezoek brengen. Het is wel toegestaan om je adres te verlaten indien je bijvoorbeeld naar de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts moet. We verwachten dat je, indien je ziekte daartoe aanleiding geeft, je binnen een redelijke termijn onder behandeling van een huisarts of medisch specialist laat stellen.

Hoe kan ik mij weer beter melden?

Ben je weer volledig hersteld en kan je weer aan het werk? Meld dit dan direct bij onze backoffice via telefoonnummer 020 845 1074.

Ziektegeld

Fase A contract met uitzendbeding

Als je een Fase A contract met uitzendbeding hebt, dan gelden de eerste twee ziektedagen als wachtdagen. Deze dagen worden niet uitbetaald, maar krijg je gecompenseerd door de wachtdagcompensatie; dat is een toeslag op je loon. Dit zie je terug op je loonstrook. Vanaf de derde ziektedag kun je recht hebben op een ziekte-uitkering. De ziekte-uitkering bedraagt 90% van je dagloon. Het dagloon wordt bepaald door het UWV of de arbodienst. Nadat deze is bepaald word je per brief geïnformeerd hierover. Zorg ervoor dat je de betalingsspecificaties van je ziektegeld naar onze backoffice toestuurt, zodat de aanvulling tot 90% van het dagloon verwerkt kan worden.

Fase A contract zonder uitzendbeding

Bij een Fase A contract zonder uitzendbeding geldt 1 wachtdag. Je hoeft geen specificaties door te sturen. Onze backoffice betaalt 90% van de contracturen door bij ziekte.

Fase B of C contract

Bij een Fase B of C contract geldt bovenstaande ziekmeldprocedure ook. Er bestaat 1 wachtdag en je hoeft geen specificaties door te sturen. Onze backoffice betaalt 90% van de contracturen door bij ziekte.

Overig

Wat is de eerste ziektedag?

De dag dat jij je ziekmelding doorgeeft geldt als eerste ziektedag. Meld je daarom altijd direct ziek. Als je ziekmelding te laat wordt gedaan, dan geldt de periode dat je ziek was totdat de ziekmelding is gedaan als onbetaald verlof.

Verzuimbegeleiding

De ARBO dienst neemt bij ziekte contact met je op. In overleg met jou wordt er dan een herstelplan opgesteld. Wees je ervan bewust dat jouw aanwezigheid op het spreekuur van de verzuimbegeleider verplicht is.

Reeds uit dienst en binnen 4 weken ziek?

Word je binnen vier weken nadat je uit dienst bent gegaan ziek? Dan meld je dit voor 09:30 uur ‘s ochtends aan onze backoffice door te bellen met 020 845 1074.

Uitzendovereenkomst Fase A

Bij een uitzendovereenkomst Fase A bouw je vanaf je 21ste (na 26 gewerkte weken) pensioen op via het BASIS pensioen. Je betaalt hier geen premie voor. De kosten worden volledig door onze backoffice gedragen. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Extra informatie over de BASIS pensioenregeling vind je op de website van StiPP. Werk je langer dan 78 weken, dan kom je in de PLUS regeling terecht. Onze backoffice betaalt dan 2/3e van de premie voor jou. Het restant aan premie betaal je zelf. De betaling hiervan geschiedt middels een inhouding. Deze kun je zien op je loonstrook.

Arbeidsovereenkomst Fase B/C

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C)? Dan bouw je vanaf je 21ste pensioen op via het PLUS pensioen. Onze backoffice betaalt dan 2/3e van de premie voor jou. Het restant aan premie betaal je zelf. De betaling hiervan geschiedt middels een inhouding. Deze kun je zien op je loonstrook. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Extra informatie over de PLUS pensioenregeling vind je op de website van StiPP.

Wat is StiPP?

Bereik je de pensioengerechtigde leeftijd? Dan krijg je een AOW-uitkering van de Nederlandse overheid. Daarnaast bouw je als uitzendkracht een aanvullend pensioen op via StiPP. Als uitzendkracht is deelname aan de pensioenregeling van StiPP verplicht.

Pensioen overzicht

Jaarlijks ontvang je van StiPP het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en een prognose van het uiteindelijke pensioenbedrag dat je ontvangt als je door blijft werken tot je pensioendatum.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je ook jouw pensioengegevens inzien. Deze gegevens worden jaarlijks bijgewerkt. Je logt in op deze site met je DigiD.

Waarom is een kopie van mijn ID-bewijs nodig?

We moeten van iedere medewerker een kopie ID-bewijs aan onze backoffice verstrekken. Dit is een wettelijke verplichting. Daarom vragen we jou om een kopie van je gemeentelijke identiteitsbewijs of paspoort. Pas als wij deze in bezit hebben kunnen wij je een arbeidsovereenkomst sturen.

Waar moet een kopie van het ID-bewijs aan voldoen?

Een kopie ID-bewijs is pas geldig als deze aan de volgende eisen voldoet:

 • Het is een kopie van een geldig (dus niet verlopen) document;
 • De kopie is duidelijk en goed leesbaar;
 • De handtekening en BSN zijn goed zichtbaar;
 • Er zijn geen vingers zichtbaar op de kopie, je mag het document dus niet vasthouden.

Voor paspoorthouders

Bij paspoorten uitgegeven vanaf 2014 staat het BSN-nummer op de achterzijde van het document. Daarom hebben wij zowel de voorzijde als achterzijde nodig van het document.

Voor identiteitskaart houders

Bij een gemeentelijke identiteitskaart hebben we zowel de voorkant als achterkant nodig. Alle hoeken van het document moeten zichtbaar zijn.

Mijn contract wordt niet verlengd. Wat moet ik doen?

Word je binnenkort werkloos, vraag dan een WW-uitkering aan bij het UWV. Op de pagina uitkering aanvragen vraag je via een digitaal formulier een WW-uitkering aan.

Let op!  Er gelden hier regels voor:

 • Na je laatste werkdag heb je twee dagen de tijd om je in te schrijven bij het UWV. Je kunt dit ook eerder doen.
 • Binnen een week na je laatste werkdag dien je een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt dit ook eerder doen. Dit kan vanaf 1 week voor je laatste werkdag.

Meer informatie over werkloos worden en je WW-uitkering vind je op de website van het UWV.

Waar vind ik mijn arbeidsovereenkomst?

Je arbeidsovereenkomst is terug te vinden in de portal. Mocht je problemen ervaren, neem dan gerust contact met ons op. We kijken dan met je mee.

Ik heb geen loonstrook ontvangen, wat nu?

Heb je geen loonstrook per mail ontvangen? Download deze dan vanuit de portal. Je dient wel ingelogd te zijn.

Vakantiedagen aanvragen. Hoe doe ik dat?

Je kunt gemakkelijk zelf vakantie uren inboeken via de portal. Klik hiervoor op het juiste declaratienummer van desbetreffende week. Vervolgens boek je de uren in onder de kolom “VD”. Lukt het zelf niet, dan kun je ons ook een mail sturen met het aantal vakantie uren dat je wilt opnemen. Mail dit naar werknemers@jobase.nl.

Ik ga verhuizen, hoe geef ik dit door?

Geef wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adreswijziging, wijziging achternaam, wijziging rekeningnummer) altijd schriftelijk door aan ons. Dit doe je door te mailen naar werknemers@jobase.nl.

Voordelen van Jobase

  Een jong, gedisciplineerd en flexibel team
  Wij luisteren naar elke werknemer
  Wij kijken naar scholingsmogelijkheden

  Wij bieden lange termijn pensioenopbouw
  Mogelijkheden voor studenten en/of starters